Zaproszenie Informacje ogólne Pobyt w Poznaniu Program Rejestracja

Ulotka

 

Program Warsztatu

Przypominamy, że oficjalnym językiem warsztatów jest język polski.

wtorek, 13 września 2005

8:00- Rejestracja
(Rejestracja będzie możliwa do czwartku włącznie, do godz. 8:45)

9:00-10:30 Otwarcie Warsztatu i Konferencji
Misja, działalność i oczekiwania Europejskiej Grupy Transportowej (EWGT)
Maurizio Bielli, Rzym, Włochy

10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-11:45 Wykład plenarny
Bezpieczeństwo ruchu - wyniki projektu badawczego GAMBIT
Ryszard Krystek, Wiceminister Infrastruktury, Warszawa

11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Sesja 1: Stan aktualny i perspektywy rozwoju transportu w Polsce
Analiza rynku samochodowego transportu towarowego i pasażerskiego w Polsce
Jacek Żak, Politechnika Poznańska, Poznań

Sytuacja firm sektora TSL po wejściu Polski do UE w świetle doświadczeń Grupy Raben
Sławomir Błotny, Raben Logistics Sp. z o.o., Gądki

Rozwój autostrad w Polsce
Andrzej Patalas, Autostrada Wielkopolska, Poznań

Dyskusja
Moderator: Jacek Żak, Politechnika Poznańska, Poznań

13:30-14:30 Obiad
14:30-16:00 Sesja 2: Stan aktualny i perspektywy rozwoju transportu miejskiego w Polsce
Stan aktualny i perspektywy rozwoju transportu miejskiego
Andrzej Krych, Politechnika Poznańska, Biuro Inżynierii Transportu, Poznań

Jakość komunikacji miejskiej
Andrzej Rudnicki, Politechnika Krakowska, Kraków

Karta elektroniczna jako element integracji transportu w aglomeracji poznańskiej
Zbigniew Rusak, Z-ca Dyrektora Naczelnego MPK Poznań, Poznań

Doświadczenia i wyniki badań symulacyjnych związane z priorytetem przejazdu dla tramwajów na skrzyżowaniach ulic
Przedstawiciel MSR Traffic Sp. z o. o., Przeźmierowo

Dyskusja
Moderator: Andrzej Krych, Politechnika Poznańska, Biuro Inżynierii Transportu, Poznań

16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-17:45 Sesja 3: Zarządzanie taborem samochodowym i jego serwisowanie
Współczesne tendencje w zarządzaniu i obsługiwaniu taborem samochodowym
Jarosław Brach, Akademia Ekonomiczna, Wrocław

Optymalizacja kosztów w zarządzaniu flotą pojazdów przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych
Przedstawiciel PasCom Sp. z o.o., Gdynia

Ogumienie pojazdów ciężarowych - praktyczne spojrzenie na najnowsze trendy w zakresie budowy i serwisowania ogumienia
Przedstawiciele firm:
Aleksander Murkowski, Inter-Gumi Sp. J. Serwis Samochodów Ciężarowych i Naczep, Stęszew
Piotr Czyżak, Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Warszawa

Dyskusja
Moderator: Jarosław Brach, Akademia Ekonomiczna, Wrocław

18:00-19:15 Zwiedzanie Poznania
19:15-20:45 Uroczysty Bankiet u Prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego

środa, 14 września 2005

9:00-10:00 Wykład plenarny
Funkcje oceniające w rzeczywistych problemach - Analiza przypadku
Zbigniew Michalewicz, School of Computer Science, University of Adelaide

10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:45 Sesja 4: Środki transportu samochodowego
Tendencje światowe w rozwoju pojazdów samochodowych - autobusy i pojazdy ciężarowe
Dariusz Piernikarski, Telewizyjne Studio Bravo

Autobusy miejskie i autokary - najnowsze tendencje konstrukcyjne i rynkowe
Paweł Kaczalski, Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo

Dyskusja
Moderator: Dariusz Piernikarski, Telewizyjne Studio Bravo

11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Sesja 5: Jakość, koszty i konkurencyjność usług transportowych
Ocena jakości przedsiębiorstw transportowych za pomocą metody ROQUEFORT
Piotr Sawicki, Politechnika Poznańska, Poznań

Badanie kosztów produkcji w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
Jerzy Waśkiewicz, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Benchmarking, istota i możliwości zastosowania w transporcie
Adam Redmer, Politechnika Poznańska, Poznań

Dyskusja
Moderatorzy: Piotr Sawicki i Adam Redmer, Politechnika Poznańska, Poznań

13:30-14:30 Obiad
15:00-18:00 Wycieczki techniczne

Jedna wycieczka do wyboru:
  • przedsiębiorstwo Autostrada Wielkopolska S.A., Poznań
  • Centrum sterowania ruchem miejskim, Poznań
  • Fabryka Autobusów Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo
  • Centrum dyspozytorskie MPK Poznań


czwartek, 15 września 2005

9:00-10:00 Wykład plenarny
Przegląd strategii kontroli i sterowania ruchem na drogach i autostradach
Markos Papageorgiou, University of Crete, Chania, Grecja

10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:45 Sesja 6: Narzędzia informatyczne i wspomaganie decyzji w transporcie
Przegląd dostepnych na rynku narzędzi informatycznych dla MSP sektora transportowego
Marcin Hajdul, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Zarządzanie flotą pojazdów i efektywna obsługa klienta w firmach branży transportowo-spedycyjnej sektora MSP
Maciej Stajniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

LogistiXpl aplikacja dla firm transportowo-logistycznych
Witold Tomczak, P.B.Polsoft Sp. z o.o., Poznań

Dyskusja
Moderatorzy: Maciej Stajniak, Marcin Hajdul, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:00 Sesja 7: Systemy nawigacji w transporcie
Przegląd systemów nawigacyjnych dla transportu
Ryszard Wawruch, Tadeusz Stupak, Akademia Morska, Gdynia

Systemy zarządzania i optymalizacji w nowoczesnym transporcie
Romuald Chałas, AutoGuard & Insurance Sp. z o.o., Warszawa

NaviExpert - internetowy system nawigacji i monitorowania GPS
Rafał Łożyński, m-Navigation, Poznań

Dyskusja
Moderator: Tadeusz Stupak, Akademia Morska, Gdynia

Oficjalne zakończenie Warsztatu

14:00-15:00 Obiad
15:00-16:30 Sesja 8 (promocyjna): LogistiXpl aplikacja dla firm transportowo-logistycznych
16:30-19:00 Przerwa
19:00-22:00 Uroczysta kolacja w pałacu w Wąsowie